APIE MUS

Kooperatyvo steigimo idėja kilo keliems Pasvalio r. ūkininkams, kurie 2009 metų kovo 17 dieną įkurė ŽŪK „Šiaurės aruodai“. Daugiau nei 10 rajono ūkininkų nusprendė, kad susibūrus į kooperatyvą bus lengviau derėtis su grūdų supirkėjais, palankesnėmis kainomis bus galima įsigyti trąšų, pesticidų, sėklų.

Vienas iš kooperatyvo pirminių tikslų buvo priimti į narius sąžiningus ir patikimus ūkininkus. Pajininkai sutarė, kad svarbiausius reikalus spręs ne administracija, o kooperatyvo valdyba. Nuo pat kooperatyvo susikūrimo valdybos pirmininko pareigas eina Aurimas Garlauskas. Šiuo metu turime 40 ūkininkus – pajininkus, kurie yra įsipareigoję kooperatyvui parduoti 80 procentų derliaus. Visa tai užtikrina stabilią ir sėkmingą veiklą.

Nuo pat įsikūrimo pradžios kooperatyvas siekė plėstis. Ūkininkai svajojo apie nuosavą sąžiningai dirbantį elevatorių, todėl išanalizavę rinką, nusprendė teikti projektą Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl elevatoriaus statybos. Šiuo metu projektas įgyvendinamas.

Ūkininkai džiaugiasi ne tik tiesiogine kooperacijos nauda, bet ir bendromis išvykomis, renginiais, kitomis veiklomis. Kartu jau aplankyti Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Turkijos ir be abejo įvairūs Lietuvos kampeliai. Nariai noriai dalyvauja bendruose renginiuose, susibūrimuose, kultūriniuose renginiuose.

Kooperatyvas vienija 41 Pasvalio ir Biržų rajono grūdų augintojus. 

 Dirbamos žemės plotas yra apie 8000 ha.

 2016 m. parduoda daugiau kaip 40 000 t. grūdų.

2017 m. parduota daugiau kaip 60.000 t. grūdų.

 

 

pe

Žemės ūkio kooperatyvas Šiaurės aruodai” valdomas narių pagarbos vienas kitam, socialumo, supratingumo, skaidrumo ir sąžiningumo principais. Vadovaujantis ŽŪK “Šiaurės aruodai” įstatais, kiekvienas narys visuotiniame kooperatyvo narių susirinkime turi vieną balsą. Visuotinis narių susirinkimas priima svarbiausius sprendimus kooperatyvo veiklos klausimais, nubrėždamas ilgalaikes veiklos gaires. Visuotinis susirinkimas išrenka 9 valdybos narius, kurie toliau formuoja visą kooperatyvo strategiją bei politiką kartu su administracijos direktoriumi. Valdyba sudaro – Vilhelminas Janušonis, Valdas Mulevičius, Vygintas Ilgutis, Vytautas Židonis, Justinas Jankevičius, Vidmantas Janeliūnas, Algirdas Rapkevičius, Saulius Vaičeliūnas. Valdybos pirmininkas Aurimas Garlauskas. Valdybos sprendimus įgyvendina kooperatyvo administracija, kuriai vadovauja administracijos vadovas Giedrius Linkevičius. ŽŪK "Šiaurės aruodai" veiklai svarbi kiekvieno nario galimybė įsitraukti į kooperatyvo bendrą darbą siekiant didesnių ir didelių tikslų.

Kartu MES galime daugiau!

 • Komandinis darbas - esame atviri ir visuomet stengiamės vieni kitiems padėti;

 • Atsakomybė - darome viską, kad tęsėtume savo pažadus ūkininkams ir klientams;

 • Pažangos siekimas - dirbame kartu tam, kad būtumėme geriausi.

   MŪSŲ MISIJA

  Mes esame tam, kad padėtumėme ūkininkams pasiekti didesnį ekonominį našumą

   MŪSŲ VIZIJA

  Mes siekiame tapti patikimu partneriu ūkininkams. Mes dirbame išvien tam, kad padėtumėme vieni kitiems kiekvieną dieną, sunkiais ir gerais laikais įgyvendinti savo planus.

 

 

Valdybos pirmininkas

Aurimas Garlauskas

tel. 8 615 98243 

 

Administracijos  vadovas 

Aldas Gedvila 

tel. 8 683 41121

Buhalterė  

Adėlė Lipinskienė 

tel. 8 616 03044 

 

Elevatoriaus vadovas

Aurelijus Žukauskas

tel. 8 608 18300

 

 Laboratorijos vadovė

Jogailė Sakalauskaitė

tel. 8 696 02521   

Apskaitininkė

Irma Mačiukaitė

tel. 8 694 45375

 

 

 

Grūdų vadybininkė

Laura Likienė 

tel. 8 682 88960

Trąšų vadybininkas

 Žydrūnas Petraitis 

tel. 8 684 39390

Vadybininkė

Eglė Nakčiūnienė

tel. 8 686 75564