NARYSTĖ

Kooperatyvas valdomas skaidriai, sumaniai ir atsakingai pačių ūkininkų. Kasmet vis stiprėjantis kooperatyvas atviras bendradarbiavimui su atsakingais ir sumaniais ūkininkais bei kooperatyvais.  Norinčius prisidėti prie mūsų krašto kooperatyvo ir jo gerovės kūrimo kviečiame prisijungti ir tapti nariais.

Asmuo, norintis tapti kooperatyvo nariu, privalo:

- būti fizinis asmuo ar kitas žemės ūkio kooperatyvas, užsiimantis žemės ūkio veikla. Kooperatyvo nariu negali būti asmuo, kuris yra kitos tokios pačios rūšies produktus superkančio arba tokios pačios rūšies prekes parduodančio,  arba tokios pačios rūšies paslaugas teikiančio žemės ūkio kooperatyvo narys.

- pateikti raštišką prašymą Kooperatyvo valdybai, finansinės atskaitomybės dokumentus už praeitus 2 metus, jei tai fizinis asmuo, ir už praeitus 3 metus, jei tai žemės ūkio kooperatyvas,  taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, skolų Valstybinio socialinio  draudimo fondo biudžetui. 

- sumokėti stojamąjį mokestį (1000 Eur) ir pajinį įnašą (min. 1000 Eur. priklausomai nuo dirbamos žemės kiekio).

- susipažinti su Kooperatyvo praėjusių ir einamųjų metų finansine atskaitomybe ir Kooperatyvo įstatais.

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į administracijos direktorių Aldą Gedvilą, tel. 8 683 41121 arba el. paštu: info@siauresaruodai.lt